Раководител за брокерско работење

Пале Крстиќ

Пале Крстиќ дипломираше на Правниот факултет „ Јустинијан Први“ на  Универзитетот “Кирил и Методиј” Скопје. Ја започнува кариерата во Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер во 2010 година. Таму ги мина позициите на осигурителен брокер, Раководител на осигурително брокерски работи и Раководител на Сектор за финансии и строга евиденција.
Од 2017 година се приклучи на тимот на Еуромак брокер АД Скопје на позиција осигурителен брокер, за во 2018 година да биде ангажирана на позицијата Раководител за осигурителни брокерски работи.

English version