ЗА НАС

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЕУРОМАК БРОКЕР  АД СКОПЈЕ  е основано во Скопје  во мај 2003 година , со цел да внесе конкурентност на тогашниот македонски монополизиран осигурителен пазар и даде подобра  осигурителна услуга и дополнителни вредности од осигурувањето на осигурениците.